Elegantierdwarsstraat

Date: 27 april 2013 Category:

Oplevering 2009

Een gezinsuitbreiding leidt meestal tot een verbouw, ampoule soms binnen het casco, vaak wordt gezocht naar een uitbreiding. Zo ook hier. Omdat een uitbreiding in horizontale zin was uitgesloten wegens bestemmingsplan bepalingen moesten we het hoger op zoeken.

Ook hier waren de mogelijkheden beperkt. een slim plaatsen van dakkapellen bleek het hoogst haalbare. Na gesprekken met de opdrachtgever en ambtenaren van Bouw en woningtoezicht is de bouwaanvraag ingediend. Omdat het hier een niet al te grote ingreep betreft is voor het werken met 1 aannemer in bouwteam gekozen hetgeen het mogelijk maakt het pakket bestek- en bestektekeningen te beperken en zodoende ons honorarium laag te houden.

Copyright [2013] Area-Architekten |