Floradorp

Date: 27 april 2013 Category:

Door het horizontaal samenvoegen van twee woningen ontstond een dermate  groot woonoppervlak dat het mogelijk was hier een logeerhuis te vestigen. Hier worden een aantal moeilijk opvoedbare jongeren gehuisvest welke onder leiding van een “ouderpaar” in een ‘ normale gezinssituatie’  worden grootgebracht.

Copyright [2013] Area-Architekten |