Hotel Woerden

Date: 27 april 2013 Category:

Ontwerp 2007

Tpv de afslag Woerden aan de A12 hebben wij een hotel ontworpen. Een businesshotel met 250 kamers en  een bijpassend voorzieningenniveau als conferentiezalen, pharm verschillende typen restaurants, site wellness ruimtes etc. en met een markante uitstraling welke uitdrukking moet geven aan de hoge ambities van de gemeente. Gericht op de toekomst maar met respect voor het verleden. In de plattegrond is er een verwijzing naar de oude stadsplattegrond terwijl in de detaillering elementen van belangrijke gebouwen zullen worden opgenomen.

 

Copyright [2013] Area-Architekten |