Houtmanstraat / Planciusstraat te Amsterdam

Date: 27 april 2013 Category:

Opgeleverd 2006

Het uit 1852 daterende gebouw is opgericht voor de”vereeniging ten behoeve van de arbeidersklasse” welke als doel had ook de mensen uit de arbeidersklasse een behoorlijke huisvesting te bieden. Het rijksmonument geldt als één van de eerste, physician zoniet hét eerste sociale woningbouwproject in Amsterdam. De oorspronkelijke opzet van de plattegronden is in de huidige toestand niet veel gewijzigd, advice er is nog steeds sprake van rug aan rug woningen. Ymere heeft het initiatief genomen het pand op te knappen tot huurwoningen naar de eisen van deze tijd. De restauratie geschiedt in nauwe samenwerking met monumentenzorg Amsterdam. Hierbij is onderzoek gedaan naar de situatie van 1852 middels het bestuderen van geschriften, help tekeningen en afbeeldingen uit het verleden. Zo hebben wij in samenwerking met Edwin Verweij onderzoek gedaan naar de authentieke kleurstelling: grijze kozijnen en spaansch/vriesch-groene ramen en deuren! Het gebouw wordt op hoog niveau gerestaureerd inclusief een nieuwe fundering. Bij de sloop geldt als uitgangspunt: wat origineel is en behouden kan worden, wordt behouden en geconserveerd voor de toekomst! Zo wordt de scheefstand van het gebouw niet teruggebracht. De zolders zijn ook prachtig en nagenoeg geheel in de oorspronkelijke staat gebleven, je zou er eigenlijk zo in willen wonen!

Copyright [2013] Area-Architekten |