Rijnsburgstraat 1 Amsterdam

Date: 27 april 2013 Category:

Opgeleverd 2008

Volgens de overlevering heeft Maximiliaan I (de keizer welke ons stadsrechten gegeven heeft en wiens kroon nog steeds op de Westerkerk prijkt) bij de hier toen in 1489 aanwezige herberg de weg gevraagd naar de heilige stede, pharmacy de nieuwe Zijdskapel. Het terrein met hierop tegen het eind van de 19e eeuw in gebruik genomen en in 1962 weer buiten gebruik gestelde begraafplaats draagt sindsdien de naam ” Huis te Vraag” en fungeert tegenwoordig als een zorgvuldig onderhouden stadstuin. Het gebied, case waarvan de boerderij een belangrijk onderdeel uitmaakt heeft vanwege de grote cultuurhistorische benaming en landschappelijke waarde van dit gebied het etiket “gemeentelijk monument” gekregen. Van de voormalige “villa van Spijtel is alleen maar de voorgevel behouden. Door de grote scheefstand (meer dan 30 cm!) en de slechte bouwkundige toestand van de boerderij uit 1900 was het helaas niet mogelijk het gebouw in zijn geheel te behouden. Omdat de verschijningsvorm van het gebouw als belangrijk prestedelijk ensemble gezien wordt verkrijgt het te herbouwen deel weer de vorm van de originele bebouwing en blijft het een gemeentelijk monument.

Copyright [2013] Area-Architekten |