Stedenbouwkundige studies

Date: 28 april 2013 Category:

In ontwikkeling 2009

In opdracht van Pré Wonen te Velserbroek hebben wij diverse stedenbouwkundige studies verricht. Wij zoeken hierbij naar een goede balans tussen het behouden  / verbeteren van een bestaande ruimtelijke kwaliteit en de nieuw te bouwen woningen / bedrijfsruimtes. Als voorbeeld is hieronder de studie van de Castricummerwerf.

 

Beeldpunt 'bosrand' De 'bosrand' ruimtelijk beëindigen met een afschermend beeldpunt.

Beeldpunt ‘bosrand’
De ‘bosrand’ ruimtelijk beëindigen met een afschermend beeldpunt.

Groene zones Handhaven / versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het wandelpad , de Castricummerwerf en de 'bosrand'

Groene zones
Handhaven / versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het wandelpad , de Castricummerwerf en de ‘bosrand’

Overloopzone onbebouwd Het visueel doorzetten van de open ruimte tussen 'bosrand' en oude Haarlemmerweg In het bestemmingsplan een bepaling opnemen dat een groot deel van het binnenterrein niet bebouwd mag worden. Zodoende de mogelijkheid bieden dat het terrein bij overvloedige regenval als overloop gebied gebruikt kan worden

Overloopzone onbebouwd
Het visueel doorzetten van de open ruimte tussen ‘bosrand’ en oude Haarlemmerweg
In het bestemmingsplan een bepaling opnemen dat een groot deel van het binnenterrein niet bebouwd mag worden. Zodoende de mogelijkheid bieden dat het terrein bij overvloedige regenval als overloop gebied gebruikt kan worden

Bebouwingszones Het creëren van bebouwing aan weerszijden van de Oude Haarlemmerweg. Het profiel van de straat wordt ruimtelijk gecontinueerd De Castricummer werf heeft een sterke ruimtelijke kwaliteit, echter doordat de weg weinig lengte heeft verwordt het autonome karakter slechts tot een ontsluiting van het bedrijventerrein. Door nu een open bebouwingsrand te creëren verkrijgt de Castricummer werf een ruimtelijke eenheid met de achterliggende dorpsbebouwing

Bebouwingszones
Het creëren van bebouwing aan weerszijden van de Oude Haarlemmerweg. Het profiel van de straat wordt ruimtelijk gecontinueerd
De Castricummer werf heeft een sterke ruimtelijke kwaliteit, echter doordat de weg weinig lengte heeft verwordt het autonome karakter slechts tot een ontsluiting van het bedrijventerrein. Door nu een open bebouwingsrand te creëren verkrijgt de Castricummer werf een ruimtelijke eenheid met de achterliggende dorpsbebouwing

Ontsluitingen woningen
Het ontsluiten van de nieuwe kavels op de bestaande infrastructuur.

Zichtlijnen Het creëren van een open plan naar het agrarisch gebied door gespreide bebouwing en woningen < 1,5 laag

Zichtlijnen
Het creëren van een open plan naar het agrarisch gebied door gespreide bebouwing en woningen < 1,5 laag

Copyright [2013] Area-Architekten |